Loader

ABD'de 2003 yılında kullanılmaya başlanan WISC-4 testinin Türkiye norm çalışması 2013 yılında tamamlanmıştır. WISC-R’a kıyasla WISC-4’ün kullanıldığı yaş aralığı genişletilmiştir (6 yaş 0 aydan  16 yaş 11 aya kadar).

 WISC-4 değerlendirmesinde 10 temel alt test kullanılmaktadır. Gerekli görüldüğünde ilave olarak 5 yedek alt test standartlara uygun olmak koşuluyla kullanılmaktadır

Tüm Ölçek Zeka Puanı:

Sözel Kavrama: Sözel kavrama dönüştürülmüş puanı; sözel bilgi, öğrenilmiş bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi ölçer; işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir ve okul başarısı ile yakından ilgidir

Algısal Akıl Yürütme: Algısal Akıl Yürütme kümesi; sözel olmayan kavrama yapısını, görsel algılama ve organizasyon, eşzamanlı sıralama, görsel-motor koordinasyon, öğrenme ve görsel uyaranlarda şekil ve zemini ayırma becerilerini ölçmek için tasarlanmıştır.

Çalışma Belleği : kısa süreli i işitsel bellek, dikkatini sürdürme, yoğunlaşma ve zihinsel kontrol/manipülasyon becerilerini ölçer. Zihinsel kontrol; bilgide bazı işlemler ya da değişiklikler yapılırken onu kısa süreli bellekte tutmak ve dikkatini verme becerisi olarak tanımlanmaktadır

 İşlemleme Hızı: puanlarını da  basit ya da tanıdık bilgiyi hata yapmadan zihinsel işlemedeki çabukluğun göstergesi olarak bilinmektedir.

 Alt Testler:

1-Benzerlikler: Soyut ve somut sözel akıl yürütme yeteneklerini ölçer. Obje ve kavramların nasıl benzeştikleri, ortak yönlerinin ne olduğu bilgisini içerir.

2-Sözcük Dağarcığı: Sözel akıcılık, kelimeleri kullanabilme ve sözel deneyim düzeyini ölçer. Sözcükleri anlama ve kullanma becerisidir.

3-Kavrama: Sağduyu, sosyal bilgi, Pratik konularda karar verme becerisidir.

4-Küplerle Desen: Sözel olmayan kavram oluşturma, algısal yetenekler, görsel-motor bütünleştirme ve zaman baskısı durumunda sözel olmayan akıl yürütme becerisini kullanma yeteneğini ölçer.

5-Resim kavramları: Kategorik ve soyut akıl yürütmeyi ölçer. Ayrıca görsel görevlerde sözel ipuçlarını kullanma becerisini örnekler.

6-Mantık Yürütme Kareleri: Görsel işlemleme ve akıl yürütme, ayrıntıya odaklanma ve dikkat etmeyi ölçer. Görsel uyaranı işlemleme ve sözel olmayan akıl yürütme becerilerini örnekler.

7-Sayı Dizisi: Kısa süreli sözel bellek yetenekleri, konsantrasyon, sözel yeniden organize etme yeteneği, dikkat uzamını ölçer.

8-Harf Rakam Dizisi: Dikkat uzamı, kısa süreli işitsel çalışma belleği, ardaşıklaştırma / sıraya koyma yeteneğini ölçer

9-Şifre: Kısa süreli sözel olmayan bellek, sözel olmayan sembolleri kısa süreli öğrenme, görsel algı ve ince motor koordinasyon yeteneklerini ölçer.

10-Simge Arama: Ayrıntıları kısa sürede farketme ve süratli karar verme, algısal ve görsel-motor yetenekleri ölçer. 

Ek Testler:

1-Çiz-Çıkar: Görsel işlemleme hızı ve seçici dikkati değerlendirir.

2- Sözcük Bulma: Sözel soyut akıl yürütme, kavram oluşturma ve ifade etmeyi, sözel kavramanın esnek ya da tutuk / zayıf olmasını yansıtır

3-Aritmetik: Zihinsel hesaplama yapma, dikkat etme, bir problemdeki sözel ipuçlarına konsantre olma, sayıları hatırlama, verilen problemin çözümünde gereken matematiksel işlemi seçebilme yeteneğini ölçer.

4-Genel Bilgi: Genel kültür ve uzun süreli bellek, sosyal ve kültürel bağlamdaki bilgiyi

hatırlama becerisidir. 

5- ResimTamamlama: Bilindik objeleri tanıma ve eksik yönlerini farketmeyi ölçer. Parça –bütün ilişkisini görselleştirme becerisini örnekler. 

WISC-4 Zeka Testi kaç yaşındaki çocuklara uygulanmaktadır?

6 yaş 0 aydan,  16 yaş 11 aya kadar olan çocuklara uygulanmaktadır.

 WISC-4 testi uygulama süresi nedir? Ne sıklıkta tekrarlanabilir?

Tüm testin uygulaması yaklaşık 1-1,5 saat arası sürmektedir. Ancak her çocuğun çalışma hızı ve motivasyon düzeyine bağlı olarak test süresi farklılıklar gösterebilmektedir. Eğer çocuk teste devam etmek istemez veya başka bir nedenle uygulama bir oturumda tamamlanamazsa ikinci oturum en geç 2-3 gün içinde yapılmalıdır. WISC-4 testi, ilk uygulamanın üstünden en az 1 yıl geçtikten sonra tekrar uygulanabilir. Aynı yıl içinde birden fazla kez uygulanamaz.

Tüm alt testler uygulanmadığında sonuç geçerli sayılır mı? Bazı merkezlerin zeka testleri kısa bazılarının ise uzun uyguladığı gibi bir söylem neyden kaynaklanıyor?

Her alt testin ölçmeyi hedeflediği beceriler farklı olduğundan değerlendirmenin geçerli olabilmesi için 10 alt test uygulanmalıdır. Uzman tarafından gerekli görüldüğünde yedek alt testler de kullanılmaktadır. Bazı merkezler zeka testlerinin alt testlerinin tamamını uygulamadan, testi kısaltarak uygulayıp, puan hesaplamaktadır. Bu son derece yanıltıcı ve etik değildir.

WISC-4 Zeka Testi Uygulaması için kaç görüşme gerekmektedir? Görüşmeler neyi içerir?

Testin değerlendirme süreci 2 oturumdan oluşmaktadır: Birinci oturumda; anne baba ile ön görüşme ve çocuk ile test uygulaması yapılır. İkinci oturumda; test raporu teslimi ve aileye geribildirim görüşmesi yapılır. 

 Zeka değerlendirmesi çocuğun doktoru, terapisti ya da okulu tarafından talep edilmiş ise test raporu bu uzman veya kuruma nasıl iletilir? Aileye, uzmana ve/ya okula test skorları iletilir mi?

Zeka değerlendirilmesi talebi çocuğun doktoru, terapisti ya da okulu tarafından yapılmış ise değerlendirme raporu ailenin bilgisi ve onayı dahilinde uzmana/kuruma ulaştırılmaktadır. Zihinsel becerilerin sürekli gelişen yapısından dolayı, WISC-4 raporu paylaşılırken- çocukları etiketlemeyi önlemek amacıyla- test skorları iletilmez. Çocuğun kendi yaş grubu içinde hangi yüzdelik dilimde olduğu, bunun ortalamaya göre ne anlama geldiği, güçlü ve geliştirilmeye açık yanları, klinik gözlemler ve öneriler iletilir. Sadece test skorlarının yazdığı düz bir sayısal özetin aile ve/ya okulla paylaşılması çocuk hakları açısından etik bulunmamaktadır.

WISC-4 sonuçlarına göre psikolojik destek ve/ya özel eğitim ihtiyacı belirlenebilir mi?

 WISC-4 değerlendirmesi sonucu çocuğun norm tablosundaki durumuna ve kendi içindeki güçlü veya geliştirilmeye açık becerilerine göre; dikkat, dürtüsellik, hafıza, sıralama, planlama, öğrenme ile ilgili sorunlarının, üstün yetenekli olduğu alanlarının ve özel eğitim ihtiyacının olup olmadığı belirlenmektedir. Ayrıca çocuğun test sırasındaki işbirliği, motivasyonu, zorlandığı anlardaki tutum ve duygu denetimi, testi uygulayan uzmanın klinik gözlemleri çocuğun duygusal durumuna ve varsa duygusal sorunlarına dair de bilgi vermektedir.Değerlendirmeler aile ile paylaşıldıktan sonra, gerekli görülen geliştirici ve destekleyici faaliyetler varsa gerekiyorsa özel eğitim desteği aileye önerilmektedir.

WISC-4 Zeka testini hangi uzmanlar uygulayabilir?

WISC-4 Zeka Testi, sadece Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-4 Uygulama Sertifikası’na sahip uzmanlar tarafından uygulanabilir.

Kurumumuzda görev yapan uzman psikoloğumuz   WİSC 4 test eğitimine katılmış olup yeterlilik sertifikası bulunmaktadır

6-16 YAŞ ARASINDAKİÇOCUKLARA YÖNELİK UYGULANAN ULUSLAR ARASI GENEL GEÇER BİR ZEKA TESTİDİR