Loader
FİZYOTERAPİ(Bedensel Engelliler Destek Eğitim Proğramı)

Fizyoterapi (fizik tedavi), yaralanma, hastalık, travma ya da diğer nedenlerle, doğuştan veya sonradan oluşan, kalıcı veya geçici, kas iskelet sistemi, sinir sistemi, fonksiyonel yetersizliklerin belirlendikten itibaren çeşitli yaklaşım ve yöntemlerle bireylerin fonksiyon ve durumlarına göre maksimum bağımsızlığın kazandırılmasıdır. Fizik tedavi, bu konunun eğitimini almış uzman fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır.

KURUMUMUZDA FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON

Fizyoterapi ünitemizde bedensel engelli olup, özel gereksinime sahip olan çocuklarımıza ve yetişkin hasta grubuna dahil olup; doğumsal kaynaklı veya kişinin yaşamının bir kısmında herhangi bir nedene bağlı olarak ortaya çıkan bireyin yaşantısını önemli ölçüde kısıtlayan ve sosyal yaşantıdan uzaklaştıran nitelikteki engellilik durumlarının rehabilite edilmesine yönelik uygun tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
Kurumumuzda fizyoterapistlerimiz tarafından güncel tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır. Amaç bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması ve hayatlarına doğru dokunuşlarla rehber olabilmektir.
Bu amaçla çıkılan yolda multidisipliner bir çalışma prensibi benimsenmektedir. Ekip çalışmasının önemi bilinmekte olup Terapist-Aile –Çocuk/Yetişkin Hasta iş birliği içerisinde çalışılmaktadır.
Fizyoterapistlerimiz gerek yurt dışından gelen, gerekse ülkemizdeki değerli hocalarımızın vermiş olduğu son dönem terapi yaklaşımlarını, mesleki kongreleri kişisel gelişim doğrultusunda takip etmekte, öğrenilen yeni terapi yöntemlerini her bireye ayrı ve özel olmakla beraber uygunluk çerçevesinde tedavi yöntemini, tekniğini, bilgilerini aktarmaktadırlar.