Loader
Vizyon ve Misyon

Misyonumuz

Çocukların gelişim özelliklerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlayarak özel eğitim ve rehabilitasyona gereksinim duyan bireylerin çağdaş bilimsel yöntemler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve dil gelişimlerini desteklemek, günlük yaşam ve öz bakım becerilerini kazandırmak, aile eğitimleriyle aileye psiko-sosyal destek ve danışmanlık sağlamak misyonumuzdur.

Vizyonumuz

Özel eğitimde toplumsal farkındalığı arttırarak, özel eğitimde öncü bir bir kuruluş olarak eğitimdeki gelişmelere göre yenilenerek çağdaş bilimsel eğitim seviyesini yakalamaktır.